Klippklättring -Räddning 1

Räddning 1 – den första kursen av två för att kunna lösa problem och kamraträddning av sin replagskamrat och andra under ledklättring.

Det är en tvådagarskurs där går vi igenom hur du som försteman löser situationer där din andreman blir skadad eller av annan orsak har svårt att ta sig upp till dig eller bli nerfirad. En nyttig kurs som breddar kunskaperna i säkerhet och rephantering. Minst 2, högst 4 deltagare.

Vi går bland annat igenom:

  • Standplatsens betydelse för en effektiv räddning
  • Upphissning av andreman
  • Ta sig ur system
  • Motviktsfirning
  • Firning med skadad
  • Mänskliga faktorer
  • Problemförebyggande metoder
  • Samverkan med räddningspersonal

Förkunskaper: Grundkurs samt 10 klätterdagar utomhus. Gärna Fortsättningskurs.

Tid: 2 heldagar 09.00-16.30 ( se kalender el kom m eget förslag)

Utrustning: Vi hjälper till med den utrustning du saknar

Pris: 2900 kr/person

Kursen följer Svenska Klätterförbundets nya normer (2017) för räddningskurser.
Instruktörer är SKF auktoriserade klippklätterinstruktörer.
Max 4 deltagare per instruktör9

Bokningsförfrågan: Klippklättring -Räddning 1