SVELAV PRO Lavinräddning

Kursen är till för dig som är skidpatrullör, fjällräddare, guide, skidlärare, liftvärd eller annan yrkesgrupp som kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Kursen är även ett av förkunskapskraven för att gå SVELAV Pro 2 / Lavinteknikerutbildningen.

Utbildningsmål:

  • Sökning med Recco, transceiver, två sondkedjemetoder, ”best practise” inom lavingrävning

  • Riskbedömning och uppstart av organiserad lavinräddning

  • Prioritera resurser efter antal begravda

  • Omhändertagande med skadad enligt algoritmen AvaLife

  • Vissa moment examineras

Läs mer detaljerade utbildningsmål på http://svelav.se/utbildning/raddning-1/.

Plats: Åre, med utgångspunkt Rödkullen.

Pris per person: 4900 SEK ( kostnad för liftkort tillkommer).

Vad som ingår: 2 dagar kurs samt kurslitteratur

Antal platser: Minst 4, max 6.

Förkunskap och krav:

  • Tre dagars första-hjälpen-utbildning med följande innehåll: S/L-ABCDE (eller liknande algoritm), HLR, hypotermi, stabilisering av frakturer

  • Du behöver ha tränat sökning med transceiver innan kursen

Läs mer om bokningsvillkoren här.

Bokningsförfrågan: SVELAV PRO Lavinräddning